Teras İzolasyonu

Teras İzolasyonu

Teras İzolasyonu

Teras çatılar kullanım şekillerine göre bazı yapılarda üzeri kapatılarak,bazı yapılarda üzeri açık bırakılarak kullanılan doğru dizayn edilmesi gereken en kritik bölgedir.

Uygulamada seçilen yalıtım ürünü, teras çatıyı gerek ısı kayıplarından ve kazançlarından, gerek de ısıl gerilmelerden ve mekanik yük etkisi sonucu oluşabilecek yapısal deformelerden korumalı ve taşıyıcı yapının ömrünü artırıcı olmalıdır.

Geleneksel Teras Çatılarda Isı Yalıtım Uygulaması Detayları
Geleneksel teras çatı uygulamalarında su yalıtım katmanı, ısı yalıtım levhasının üzerinde kalmaktadır. Çatıda bulunan yalıtım sistemi, alt taraftan buhar kesici ile yapının içinden geçebilecek su buharına karşı korunurken, ısı yalıtım levhasının üzerinde uygulanan su yalıtım örtüsü suyun yapı elemanlarına ulaşmasını engellemektedir.